Przykłady Kaizen

Filozofia Kaizen oznacza nieustanne dążenie do doskonalenia, szukania kreatywnych sposobów do rozwiązywania problemów.  Ważne jest aby wszystkich pracowników przekonać iż ta metoda jest bardzo ważna i potrzebna w rozwoju firmy. Kaizen pozwala również zminimalizować koszty działania naszej firmy. Oto dziesięć przykazać KAIZEN:

  1. Porzuć stare zasady – Czyli zapewnienie świeżego startu dla naszej firmy oraz toku myślenia
  2. Myśl o sposobach by pierwsze stało się możliwe – Podchodzimy do wprowadzenia filozofii z zaangażowaniem
  3. Nie rób wyjątków – Jeżeli chcemy aby sprawnie filozofia się wdrożyła to KAŻDY musi ją zaakceptować
  4. Szukaj najprostszego rozwiązania, a nie najlepszego -  poszukiwanie prostoty w działaniu firmy jest kluczem aby oszczędzać.
  5. Naprawiaj błędy od ręki – Nie zostawiamy naprawy awarii na później, tylko naprawiamy od razu.
  6. Używaj rozumu, a nie portfela – Rozwiązywanie problemów przez kreatywne sposoby.
  7. Problemy to możliwości – Problemy zmuszają nas do myślenia i do szukania nowych rozwiązań
  8. Zawsze powtarzaj 5 razy „dlaczego” – dociekliwość pozwala na jeszcze głębsze zrozumienie problemu i wyeliminowanie go
  9. Szukaj pomysłów angażując innych – Im więcej osób zaangażuje się w rozwiązywaniu problemu tym lepiej dla firmy
  10. Doskonalenie nie ma końca – Zawsze jest coś co można jeszcze bardziej ulepszyć lub poprawić.

Gdy wdrożymy te zasady do firmy możemy mieć pewność że funkcjonowanie w naszej firmie polepszy się.